top of page

การซ่อมและบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา 

1. ต้องตรวจสอบสภาพการใช้งานทุกๆ สัปดาห์

2. ต้องหมั่นอัดจารบีอย่างสม่ำเสมออย่าปล่อยให้าจารบีแห้ง

3. ต้องใช้จารบีที่ทนความร้อนสูงและทนแรงกดสูง

4. ต้องใช้จารบีที่มีคุณภาพมาตรฐานและต้องมีคุณสมบัติเฉพาะงาน

5. ตรวจสภาพของเเบริ่งแบบตลับลูกปืนถ้าเเตกหรือใช้งานไม่ได้ให้เปลี่ยนใหม่ทันที

การใช้เครื่องมือช่าง

1. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่ทำ

2. รักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ตรวจสอบสภาพก่อนใช้งานทุกครั้ง

3. ซ่อมแซมหรือหาเครื่องมือใหม่ทดเเทนเครื่องมือชำรุดทันที

4. ล้างน้ำมันจากเครื่องมือหรือชิ้นงานก่อนการใช้งาน

5. ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อเเนะนำการใช้เครื่องมือ

6. จับหรือถือเครื่องมือให้กระชับ

7. ก่อนเริ่มงานต้องตรวจสอบสภาพต่างๆ โดยรอบหรือบริเวณพื้นที่ที่ทำงานทุกครั้ง

ข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยแผนกซ่อมบำรุง

1. ขณะปฏิบัติงาน เชื่อม , ตัด , เจียร์ , กลึง  จะต้องสวมใส่หน้ากากหรือเเว่นตาทุกครั้ง

2. ขณะปฏิบัติงานขึ้นที่สูงจะต้องใช้เข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

หัวข้อที่ต้องปฏิบัติอย่างขัด

1. ห้ามนำผ้ามาทำเป็นเสื้อคลุมสวมใส่หรือนำผ้ามาห่อหุ้มตัวขณะปฏิบัติงาน

2. พนักงานที่ไว้ผมยาวให้มัดผมให้เรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน

3. ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่บริษัทจัดให้ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

4. ให้สวมใส่เสื้อเเละการเกงที่พอดีกับตัวไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป   จนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

บทลงโทษในการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องความปลอดภัย

1. ตักเตือนด้วยวาจา และบันทึกให้เซ็นรับทราบให้สมุดบันทึกการตักเตือนเรื่องความปลอดภัย

2. ใบเตือนครั้งที่ 1 

3. ใบเตือนครั้งที่ 2

4. ใบเตือนครั้งที่ 3 (พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท)

แผนกซ่อมบำรุง/บอยเลอร์

bottom of page