top of page

งานขูด-หวี-ตัด

การดูเเลบำรุงรักษาเครื่องคลาย ผ้า-ผ่าผ้า

    1. ทำความสะอาด เช็ด , ถู , ปัด , กวาด ฯลฯ บริเวณรอบ ๆ เครื่องทุกวันก่อนปิดเครื่อง 15 นาที

    2. เช็ดตัวเครื่องอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

    3. อัดจาระบี เดือนละ 1 ครั้ง

    4. หมั่นตรวจดูใบมีดผ่าผ้าอยู่เสมอถ้าใบมีดไม่คมให้รีบลับให้คม

    5. เมื่อตรวจเช็คเครื่องให้บันทึกตารางการเตรวจเช็ค และดูเเลเครื่องจักรแผนกขูดขน 

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องผ่าผ้า

    1. ตรวจสภาพเครื่องจักรก่อนใช้งานทักครั้ง

    2. ห้ามจับลูกกลิ้งขณะเปิดเครื่อง

    3. ฝาครอบใบมีดจะต้องล๊อกให้แน่นและห้ามเปิดกว้าเกินไป

IMG_E1481.JPG
IMG_E1477.JPG
ต.jpg

ขั้นตอนการทำงาน

IMG_E1477.JPG

คู่มือการทำงานเครื่องขูดขนหนู

    1. ก่อนเปิดเครื่องให้เปิดเครื่องลมก่อน

    2. ก่อนเอาผ้าเข้าขูดจะต้องตรวจสอบขนผ้าให้ถูกต้อง

    3. ถ้าตรวจปัญหาผ้าเป็นเส้นตรง , เส้นขวาง , ตามด ให้หยุดเเจ้งลูกค้าก่อน

    4. ก่อนนำผ้าเข้าขูด ช่วงเช้าความชื้นในอากาศจะมีมากจะต้องเอาผ้านำเข้าล้าวเครื่องตามด้วยผ้าสีเข็มเเละสี กลางก่อนจาก นั้นเมื่อจะขูดสีอ่อนจะต้องใช้ผ้านำล้างเครื่องด้านซ้าย 20 นาที เเละด้านขวา 20 นาทีแล้วจึงนำสีอ่อนหรือสีขาวเข้าขูดได้

    5. ในขณะขูดผ้าก่อนจะเปลี่ยนเฟืองปรับขนผ้าต้องปิดสวิทซ์ไฟหยุดเครื่องก่อนทุกครั้ง

    6. ในระหว่างขูดจะต้องจับผ้าไม่ให้ม้วนและให้ผ้าอยู่กลางเครื่องเสมอ เพื่อไม่ให้ผ้าเป็นเส้นและตกเข็ม

    7. ระหว่างการขูดจะต้องบันทึกข้อมูลการใช้เฟืองในสมุดบันทึกการขูดขนหนู ให้ชัดเจน

 

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องขูดขนหนู

    1. ห้ามเอามือไปแตะหรือจับเข็มในขณะเครื่องเดินอยู่

    2. ห้ามเข้าใกล้สายพานมอเตอร์ขณะเครื่องทำงาน

    3. ห้ามเเกะผ้าที่ติดเข็มในขณะเครื่องกำลังเดิน

    4. ก่อนเปิดเครื่องต้องส่งสัญญานให้เพื่อนที่อยู่ข้าง ๆ รู้ตัวก่อนทุกครั้ง

    5. พนักงานที่ผมยาวมัดผมให้เรียบร้อยก่อนเข้าทำงาน

    6. พนักงานทุกคนก่อนเข้าทำงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้อมกันความปลอดภัยที่บริษัทฯ จัดหาไว้ให้ทุกครั้ง

        เช่น ผ้าปิดจมูก และอุปกรณ์ป้องกันเสียง

การดูเเลบำรุงรักษาเครื่องขูด

    1. ก่อนเลิกงาน 15 นาที ปิดเครื่องทำความสะอาดใช้ลมเป่าเศษขนออกให้หมดและเก็บกวาดรอบ ๆ เครื่อง

    2. ทำความสะอาด เช็ด , ถู เครื่องอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

    3. อัดจาระบีทุกเครื่อง เช่น ลูกปืน , เฟือง , โซ่ อื่นๆ เดือนละครั้ง

คู่มือการทำงานเครื่องหวีขน

    1. ก่อนเปิดเครื่องให้เปิดเครื่องลม - น้ำ ก่อนทุกครั้ง

    2. เตรียมผ้าที่จะเข้าหวีทุกครั้ง

    3. เมื่อหวีเสร็จให้บันทึกในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำเครื่องหวี - ตัด

 

 

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องหวีขน

    1. ก่อนเปิดเครื่องต้องปิดกระจกหน้าต่างให้เรียบร้อย

    2. เวลาทำความสะอาดเข็มหวีให้มีคนอยู่ใกล้เครื่องสวิทซ์ 1 คนเพื่อป้องกันเวลามีปัญหาจะได้ปิดสวิทซ์ทัน    

ฝ่ายขาย

พนักงาน

ช่างขูด

ช่างหวี

ช่างตัด

พนักงาน

พนักงาน

ฝ่ายขาย - พนักงาน

ตรวจนับรับผ้า

คลายผ้า - ผ่าผ้าใส่รถ

เข้าเครื่องขูด​

หวีขน​

ตัดขน​

เขย่าขน

คลายผ้าใส่รถ

ลงบิลส่งออกแผนกอบผ่า

ใบปฏิบัติงาน​

ใบปฏิบัติงาน​

ใบปฏิบัติงาน​

ใบปฏิบัติงาน​

ใบปฏิบัติงาน​

ใบปฏิบัติงาน​

ใบปฏิบัติงาน​

ใบปฏิบัติงาน​

bottom of page