top of page

แผนก LAB

ความปลอดภัยในการทำงานห้องแล็ป

1. ใส่แว่นตาและผ้าปิดจมูกเวลาดูดเคมีและ STOCK น้ำกรด

2. ใส่ผ้าปิดจมูกเวลาดูดสี

3. เวลา STOCK น้ำกรดต้องเทน้ำกรดลงในน้ำโดยใช้อัตราส่วนน้ำกรด 350 ml น้ำ 150 ml

4. ห้ามใช้ปากดูดสีโดยเด็ดขาด

หัวข้อที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

1. ห้ามนำผ้ามาทำเป็นเสื้อคลุมสวมใส่หรือนำผ้ามาห่อหุ้มตัวขณะปฏิบัติงาน

2. พนักงานที่ไว้ผมยาวให้มัดผมให้เรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน

3. ให้สวมใส่เสื้อและกางเกงที่พอดีกับตัวไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป  จนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

4. ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่บริษัทจัดให้ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

bottom of page